Pools Status

EuropeUSAsia
Ethereum PoW EuropePort: 2020 / 12020ActiveEthereum PoW USPort: —N/AEthereum PoW AsiaPort: —N/A
Ethereum PoW SOLO EuropePort: 6060 / 6161 / 16060 / 16161ActiveEthereum PoW SOLO USPort: —N/AEthereum PoW SOLO AsiaPort: —N/A
Ethereum Classic EuropePort: 1010 / 11010ActiveEthereum Classic USPort: 1010 / 11010ActiveEthereum Classic AsiaPort: 1010 / 11010Active
Ethereum Classic SOLO EuropePort: 5050 / 5151 / 15050 / 15151ActiveEthereum Classic SOLO USPort: 5050 / 5151 / 15050 / 15151ActiveEthereum Classic SOLO AsiaPort: 5050 / 5151 / 15050 / 15151Active
Kaspa EuropePort: 2020 / 2121 / 2222 / 2323ActiveKaspa USPort: 2020 / 2121 / 2222 / 2323ActiveKaspa AsiaPort: 2020 / 2121 / 2222 / 2323Active
Kaspa SOLO EuropePort: 3030 / 3333 / 3434 / 3535ActiveKaspa SOLO USPort: 3030 / 3333 / 3434 / 3535ActiveKaspa SOLO AsiaPort: 3030 / 3333 / 3434 / 3535Active
Karlsen EuropePort: 2020 / 12020ActiveKarlsen USPort: —N/AKarlsen AsiaPort: —N/A
Karlsen SOLO EuropePort: 3030 / 13030ActiveKarlsen SOLO USPort: —N/AKarlsen SOLO AsiaPort: —N/A
Ergo EuropePort: 8888 / 18888ActiveErgo USPort: 8888 / 18888ActiveErgo AsiaPort: 8888 / 18888Active
Ergo SOLO EuropePort: 9898 / 9999 / 19898 / 19999ActiveErgo SOLO USPort: 9898 / 9999 / 19898 / 19999ActiveErgo SOLO AsiaPort: 9898 / 9999 / 19898 / 19999Active
Nexa EuropePort: 5050 / 5151 / 15050 / 15151ActiveNexa USPort: —N/ANexa AsiaPort: —N/A
Nexa SOLO EuropePort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveNexa SOLO USPort: —N/ANexa SOLO AsiaPort: —N/A
Zcash EuropePort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111ActiveZcash USPort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111ActiveZcash AsiaPort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111Active
Zcash SOLO EuropePort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111ActiveZcash SOLO USPort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111ActiveZcash SOLO AsiaPort: 1010 / 1111 / 11010 / 11111Active
Horizen EuropePort: 3030 / 3131 / 13030 / 13131ActiveHorizen USPort: 3030 / 3131 / 13030 / 13131ActiveHorizen AsiaPort: 3030 / 3131 / 13030 / 13131Active
Horizen SOLO EuropePort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveHorizen SOLO USPort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveHorizen SOLO AsiaPort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171Active
Flux (ZelCash) EuropePort: 9090 / 19090ActiveFlux (ZelCash) USPort: —N/AFlux (ZelCash) AsiaPort: —N/A
Flux (ZelCash) SOLO EuropePort: 9393 / 9494 / 19393 / 19494ActiveFlux (ZelCash) SOLO USPort: —N/AFlux (ZelCash) SOLO AsiaPort: —N/A
Bitcoin GOLD EuropePort: 4040 / 14040ActiveBitcoin GOLD USPort: 4040 / 14040ActiveBitcoin GOLD AsiaPort: 4040 / 14040Active
Bitcoin GOLD SOLO EuropePort: 4040 / 4141 / 14040 / 14141ActiveBitcoin GOLD SOLO USPort: 4040 / 4141 / 14040 / 14141ActiveBitcoin GOLD SOLO AsiaPort: 4040 / 4141 / 14040 / 14141Active
Monero EuropePort: 2222 / 3333 / 12222 / 13333ActiveMonero USPort: —N/AMonero AsiaPort: —N/A
Monero SOLO EuropePort: 4444 / 5555 / 14444 / 15555ActiveMonero SOLO USPort: —N/AMonero SOLO AsiaPort: —N/A
Firo (Zcoin) EuropePort: 8008 / 8181 / 18008 / 18181ActiveFiro (Zcoin) USPort: —N/AFiro (Zcoin) AsiaPort: —N/A
Firo (Zcoin) SOLO EuropePort: 9009 / 9090 / 19009 / 19090ActiveFiro (Zcoin) SOLO USPort: —N/AFiro (Zcoin) SOLO AsiaPort: —N/A
Ravencoin EuropePort: 6060 / 6161 / 16060 / 16161ActiveRavencoin USPort: 6060 / 6161 / 16060 / 16161ActiveRavencoin AsiaPort: 6060 / 6161 / 16060 / 16161Active
Ravencoin SOLO EuropePort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveRavencoin SOLO USPort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveRavencoin SOLO AsiaPort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171Active
Clore.ai EuropePort: 2020 / 2121 / 12020 / 12121ActiveClore.ai USPort: —N/AClore.ai AsiaPort: —N/A
Clore.ai SOLO EuropePort: 3030 / 3131 / 13030 / 13131ActiveClore.ai SOLO USPort: —N/AClore.ai SOLO AsiaPort: —N/A
Neoxa EuropePort: 4040 / 4141 / 14040 / 14141ActiveNeoxa USPort: —N/ANeoxa AsiaPort: —N/A
Neoxa SOLO EuropePort: 5050 / 5151 / 15050 / 15151ActiveNeoxa SOLO USPort: —N/ANeoxa SOLO AsiaPort: —N/A
Neurai EuropePort: 6060 / 6161 / 16060 / 16161ActiveNeurai USPort: —N/ANeurai AsiaPort: —N/A
Neurai SOLO EuropePort: 7070 / 7171 / 17070 / 17171ActiveNeurai SOLO USPort: —N/ANeurai SOLO AsiaPort: —N/A
GRIN EuropePort: 3030 / 13030ActiveGRIN USPort: —N/AGRIN AsiaPort: —N/A
GRIN SOLO EuropePort: 4040 / 14040ActiveGRIN SOLO USPort: —N/AGRIN SOLO AsiaPort: —N/A
Cortex EuropePort: 2222 / 12222ActiveCortex USPort: —N/ACortex AsiaPort: —N/A
Cortex SOLO EuropePort: 6666 / 6767 / 16666 / 16767ActiveCortex SOLO USPort: —N/ACortex SOLO AsiaPort: —N/A
Aeternity EuropePort: 4040 / 4242 / 14040 / 14242ActiveAeternity USPort: —N/AAeternity AsiaPort: —N/A
Aeternity SOLO EuropePort: 4141 / 4343 / 14141 / 14343ActiveAeternity SOLO USPort: —N/AAeternity SOLO AsiaPort: —N/A
Beam EuropePort: 5252 / 5353ActiveBeam USPort: 5252 / 5353ActiveBeam AsiaPort: 5252 / 5353Active
Beam SOLO EuropePort: 5454 / 5555 / 5656ActiveBeam SOLO USPort: 5454 / 5555 / 5656ActiveBeam SOLO AsiaPort: 5454 / 5555 / 5656Active
Nervos EuropePort: 6464 / 6565 / 16464 / 16565ActiveNervos USPort: 6464 / 6565 / 16464 / 16565ActiveNervos AsiaPort: 6464 / 6565 / 16464 / 16565Active
Nervos SOLO EuropePort: 6767 / 6868 / 16767 / 16868ActiveNervos SOLO USPort: 6767 / 6868 / 16767 / 16868ActiveNervos SOLO AsiaPort: 6767 / 6868 / 16767 / 16868Active
Bitcoin Cash EuropePort: 7070 / 7171 / 7272 / 17070 / 17171 / 17272ActiveBitcoin Cash USPort: —N/ABitcoin Cash AsiaPort: —N/A
Bitcoin Cash SOLO EuropePort: 9090 / 9191 / 9292 / 19090 / 19191 / 19292ActiveBitcoin Cash SOLO USPort: —N/ABitcoin Cash SOLO AsiaPort: —N/A